Kontakt

Kontakt podaci

MIRADEX DOO
PIB: 100013124
Matični broj: 17179560
Šifra delatnosti: 2219
Zakonski zastupnik: Miodrag Stakić – Direktor
Tekući računi: 160-81000-61 i 330-4001129-64

ADRESA

PRODAJA

Miloš Damnjanović

TEHNIČKA PODRSKA

Miloš Damnjanović

RAČUNOVODSTVO

Jasna Stakić