Servis i rezervni delovi

SERVIS

U mogućnosti smo da Vam obezbedimo:

Redovan servis i održavanje sopstvenih mašina u garantnom i vangarantnom roku.

Isporuka rezervnih delova.

Hitne intervencije u najkraćem roku.
Montaža i puštanje u rad mašina i kompletnih linija.
Prepravke mašina za rad sa novim formatima boca.
Kompletni remonti ili pojedinačni servisi na linijama i mašinama.

REZERVNI DELOVI

Mi raspolažemo sa obimnim lagerom vitalnih rezervnih delova za održavanje i popravku opreme koju proizvodimo i instaliramo, kao i za potrebe sistema koje Vi trenutno imate.

Naša kompetentna inženjerska podrška dostupna je za servis opreme van garancije kao i ranije instalirane opreme. Pružamo pomoć pri odabiru i isporuci rezervnih delova i ugradnji istih u Vaše sisteme.