Trakasti transporteri – beskonačna traka

Trakasti transporteri se koriste za transport jediničnog ili rasutog tereta i mogu biti horizontalni, sa nagibom ili u krivini. Imaju širok spektar primene, od lakih specifičnih proizvoda, preko kutija i paketa u prehrambenoj industriji, do transporta rasutih materijala u teškoj industriji. Obezbedjuju kontinualni tok tereta kao i razne kombinacije transportnih puteva.

• Konstruisani su od elektro-plastificiranog ugljeničnog čelika, nerdjajućeg čelika ili aluminijumskih profila.

• Posedujemo različite tipove gumenih, PVC i PU traka, različitih dimenzija i tehničkih karakteristika u zavisnosti od namene proizvodnog procesa, vrste robe i zahteva kupca.

• Profili trake: ravne, hrapave, sa pregradama, sa bočnim i ledjnim vodjicama.

• Montaža transportera na licu mesta.

• Senzori za kontrolu.

• Pogonska stanica transportera sa motor reduktorom.

• Regulacija brzine transportera.

• Kanali za kablove.

• Bočne vodjice.

• Podesivi su po visini.