Valjkasti transporteri

Valjkasti transporteri ili rolganzi se koriste za transport komadnih tereta većih masa po horizontalnoj ili blago nagnutoj trasi. Prema načinu transportovanja tereta, valjkasti transporteri mogu biti pogonjeni i nepogonjeni. Sastoje se od niza valjaka uležištenih u noseću konstrukciju, formirajući na taj način sekciju određene dužine i oblika. Prema tipu valjaka koji se koriste razlikuju se transporteri sa cilindričnim i transporteri sa valjcima u obliku diska.

Nepogonjeni valjkasti transporteri – Gravitacioni rolganzi se koriste za transport lakih proizvoda najčešće na kraćim rastojanjima. Ovi transporteri nemaju pogon i postavljeni su pod odredjenim uglom tako da se proizvodi kreću pod uticajem gravitacije.

Pogonjeni valjkasti transporteri – rolganzi sastoje se od rolni sa lančanicima, lanaca za transmisiju pogona, potpuno zatvorenog bočnog rama i pogona (elektromotora i reduktora) nasadnog tipa. Sistem za kontrolu se lako implementira, uključujući uređaje za transfer ili gurače, foto-ćelije i druge komponente da bi se postigla puna ili parcijalna automatizacija. Najčešća primena je u automatizovanim sistemima, na krajevima proizvodnih linija, pakovanja i paletizacije, linijama za montažu…

Pojedinačni moduli mogu se lako kombinovati

• Sa ili bez akumulacije

• Senzori za kontrolu

• Kanali za kablove

• Bočne vodjice

• Podesivi su po visini

• Foto ćelije

• Regulacija brzine

• Zaustavne rampe

• Uredjaji za transfer

• Oklop transportera